T-Mobile Tele2 winkel sign

RPA ondersteunt bij overnames

Zoals u weet heeft de concurrentie in de telecom het aantal overnames omhoog gestuwd. In 2015 waren dat UPC en Ziggo. Vervolgens kwamen Vodafone en Ziggo eind 2016 tot een joint venture. En begin 2019 heeft T-Mobile de Nederlandse tak van het Zweedse Tele2 overgenomen. Het hoofddoel van al die overnames? Door schaalgrootte innovatieve producten kunnen leveren aan klanten en kunnen concurreren op kosten.

Concurrentie- en productvoordelen komen niet gratis

Maar voordat deze voordelen een feit zijn, start een moeizaam en langdurig traject. De productstrategie moet geconsolideerd worden. Hierdoor moet ook de technologieroadmap aangepast worden. Deze aanpassingen vergen grote investeringen. Er gaan dus aardig wat jaren overheen eer deze kosten zijn terugverdiend.

Ook de organisatie gaat op de schop

Daarnaast vergt een overname de nodige organisatorische aanpassingen. Voordat u alle organisatieonderdelen kunt laten samenwerken, moeten de systemen en data in uw bedrijf worden samengevoegd. Systemen die over vele jaren zijn ontwikkeld en niet dezelfde taal spreken. Deze transitie en de IT-ondersteuning die hiervoor nodig is, vraagt ook de nodige investeringen en kost tijd.

RPA koppelt complexe systemen op eenvoudige wijze aan elkaar

Gelukkig is hiervoor met RPA een eenvoudigere oplossing gekomen; een manier om tijd en geld te besparen. RPA is eenvoudig te implementeren en schaalbaar. Het is een manier om op tactische wijze uw IT-systemen te integreren.

Met deze oplossing koppelt u bestaande systemen zonder al te grote investeringen en aanpassingen van de architectuur. Op deze manier kan informatie uit onder anderen facturatie-, provisioning- en CRM-systemen eenvoudig en snel beschikbaar zijn.

Een alledaagse voorbeeld van een toepassing van RPA… Een klant belt uw call center met een vervelend probleem met één van uw diensten. Alhoewel de klant nieuwe diensten kan afnemen als gevolg van de overname, zijn de klantgegevens bekend in zowel de nieuwe als oude CRM-applicaties. De call center agent moet veel verschillende applicaties raadplegen om alle informatie voor goed onderzoek voor handen te hebben. Tijdens de migratie van IT-applicaties naar een nieuwe omgeving zal het aantal te raadplegen applicaties alleen nog maar groeien. Tot de migratie voltooid is.

Een RPA robot kan dit probleem voor de call center agent oplossen. Op basis van de unieke klant gegevens kan de robot meerdere systemen tegelijkertijd raadplegen. En deze informatie aan de agent presenteren. Hierdoor is de agent in staat de klant snel en adequaat te helpen.

Verder praten? Maak een afspraak

Keer op keer blijf ik me verbazen over de eenvoud en effectiviteit van RPA. Wilt u eens meer horen over wat er voor uw bedrijf mogelijk is? Laat dan een afspraak maken. Met plezier licht ik toe hoe wij u kunnen helpen.

Deel dit bericht