Intelligent Automation kan op veel manieren ingezet worden

Gezondheidszorg

Meer handen aan het bed

De zorguitgaven groeien al jaren. De vergrijzing en levensverlengende technologieën zijn een stimulans van verdere toename van de uitgaven. Het tekort aan verzorgend personeel maakt dit probleem zelfs groter. Robotic Process Automation kan deze trend ombuigen.

Lees verder >>
Gezondheidszorg

Een software robot ondersteunt tijdens de Corona-crisis

COVID-19 heeft ons dagelijks leven dramatisch veranderd en de werklast in sommige beroepsgroepen onevenredig doen toenemen. Software robots kunnen een belangrijke rol spelen in het beperken van de impact. Daarnaast kunnen software robots binnen bedrijven en organisaties de continuïteit van de bedrijfsvoering zeker stellen.

Lees verder >>
Telecom

RPA ondersteunt bij overnames

De telecommarkt is roerig en de overnames volgen elkaar snel op. Maar hoe zorgt u dat een overname ook daadwerkelijk leidt tot betere diensten én kostenbesparing? Met Robotic Process Automation (RPA) kunt u de kosten en doorlooptijd van een consolidatie terugdringen. Deze tactische oplossing voor helpt u om uw financiële en organisatorische doelstellingen te behalen.

Lees verder >>
Logistiek

Digitalisering in de logistieke sector

De groei in de logistieke sector gaat onverminderd door. Arbeidskrachten zijn schaars en de investeringen in innovatie en meer specifiek in IT zijn gering. Robotic Process Automation (RPA) helpt bij het wegnemen van vervelende taken en verkleint de impact van gebrek aan arbeidskrachten.

Lees verder >>