luke-chesser-rCOWMC8qf8A-unsplash

Software robots en dashboards versterken E-health toepassingen

Ouderenzorg is al langere tijd een hoofdpijndossier voor beleidsbepalers. Vraagstukken over het in toom houden van kosten, het gelijk houden of zelfs verbeteren van kwaliteit en het instandhouden van het draagvalk voor dit type zorg krijgen steeds meer prioriteit. In de afgelopen jaren zijn de uitgaven van de langdurige zorg in zowel verpleging, verzorging als thuis jaarlijks met zo’n 3 tot 5% toegenomen.

Al langere tijd bestaat de wens om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren. Bijvoorbeeld door ouderen langer thuis te laten wonen of ‘thuis in het verpleeghuis’ te zijn. Deze kwaliteit komt juist in het geding door de krapte op de arbeidsmarkt, zeker in bepaalde regio’s, en het tekort aan mantelzorgers die de zorgtaken kunnen overnemen.  

Onder de noemer E-health zijn al behoorlijk wat op zich staande technologische verbetering geïntroduceerd die een positief effect kunnen hebben op de kwaliteit van de ouderenzorg: 

  • Telemonitoring – ondersteunt het op afstand monitoren en meten van een persoon. Zo kan zonder verder belasting van de lokale zorg informatie verzameld worden om tot een diagnose te komen. Te denken valt aan informatie over bloeddruk, bloedsuiker, gewicht, slaap en lichamelijke activiteit.
  • Bewegingssensoren en toegangssystemen – geven inzicht in de activiteit van een persoon. (Nachtelijk) dwalen en het in of uit bed gaan kunnen hiermee vastgesteld worden.
  • Andere sensoren zoals een digitale weegschaal of ‘slimme incontinentie’ sensor – die zorgen dat de zorg op afroep en alleen wanneer het nodig is wordt afgeroepen.

Omdat software robots goed in staat zijn om te communiceren met een grote verscheidenheid aan applicaties, zijn ze ook uitermate goed geschikt om de grote verscheidenheid aan toepassingen te koppelen. Tevens kan de software robot het Electronisch Cliënten Dossier (ECD) bijwerken en zorgen dat de data die de sensoren registreren toegankelijk gemaakt wordt. Een eenvoudig dashboard de verpleegkundige of arts op afstand ondersteunen bij het juist inschatten van de situatie en op het juiste moment actie te nemen.

De voordelen van de inzet van e-health technologie zijn aantoonbaar merkbaar. Om enkele voordelen te noemen:

  • Verplegend personeel hoeft minder nachtrondes te doen en dus kan de nachtbezetting verantwoord naar beneden.
  • Ook hoeven materialen minder snel vervangen te worden, wat een positieve impact heeft op zowel kosten als het milieu.
  • Door nauwkeuriger monitoren hoeft minder slaapmedicatie toegediend te worden. Hierdoor is de client overdag alerter.

Onze RPA software robots en dashboard kunnen zeker ook voor uw organisatie aanzienlijke verbeteringen bewerkstelligen.

Bron: E-Healthmonitor 2021 (RIVM)

Deel dit bericht