digitalisering

Meer handen aan het bed

Zorguitgaven blijven groeien

Al jaren staan de groeiende zorgkosten, aanbod van gekwalificeerde zorgmedewerkers en innovatie op de politieke agenda. En niet alleen houden deze onderwerpen de gemoederen van de politiek bezig. ‘Zorgen over zorg’ zijn gesprek van de dag geworden door de huidige pandemie en vergrijzing.

‘Meer handen aan het bed’ is een veel gehoord thema. Hoe krijgen we het voor elkaar om de grote vraag naar zorg op een goede manier in te vullen, zonder dat de zorgkosten dramatisch toenemen?

Sinds 2018 zijn de zorguitgaven jaarlijks met minimaal 5% gestegen. In 2018 waren de zorguitgaven nog 78,8 Miljard Euro. De voorlopig cijfers laten zien dat in 2021 de zorguitgaven gestegen zijn naar 105,0 Miljard Euro. (Ref: VWS Monitor 2021) Het aandeel van de zorgkosten van het bruto binnenlands product (bbp) neemt eveneens jaarlijks toe, met een verwacht hoogtepunt in 2021 van 11,2% {REF: OECD System of Health Accounts op OECD (https://stats.oecd.org/)).

Bedrijfsvoering blijft achter bij andere innovaties

Nieuwe technologieën zijn een voor de hand liggende manier om de levensverwachting van mensen naar boven bij te stellen. En dus wordt innovatie al behoorlijk wat jaren omarmd binnen de zorg. De recentelijke transplantatie van een varkenshart toont nog maar eens aan dat de wetenschap goed op weg is.

Er is veel aandacht voor spectaculaire  verbeteringen zoals de hartoperatie. Tegelijkertijd lijkt er weinig aandacht voor het in toom houden van de zorgkosten als het gaat om een efficiënte bedrijfsvoering. Langzaamaan doet technologie gericht op het efficiënter inrichten van de zorg z’n intrede. Zo is het mogelijk om een deel van het herstel na een operatie thuis te doen, door de inzet van thuismonitoring apps. Domotica ondersteunt verplegend personeel bij het waarnemen en voorkomen van ongewenste gebeurtenissen, zoals het uit bed vallen van patiënten. Het elektronische patiëntendossier heeft ervoor gezorgd dat informatie veilig en eenvoudig gedeeld kan worden door en tussen zorg verlenende instanties. Opvallend is wel dat veel verschillende applicaties naast elkaar worden gebruikt en gegevens moeten worden uitgewisseld tussen die verschillende applicaties.

Robotic Process Automation verbetert de bedrijfsvoering en maakt kosten beheersbaar

Robotic Process Automation kan de invulling van de digitaliseringsagenda in de zorg verder versnellen. Waarom?

  1. Een software robot kan eenvoudig en snel ontwikkeld worden en de uitrol behoeft geen complexe aanpassingen van de bestaande IT-omgeving.
  2. Omdat een robot veelal gebruik maakt van de bestaande omgeving, heeft de robot geen negatieve impact op de bestaande (informatie)beveiligingseisen. Vooral dit laatste zal een opluchting zijn voor besluitvormers die de beveiliging van de informatie van en over patiënten hoog op de agenda hebben staan. Al dan niet afgedwongen door bestaande wetgeving.

Onze software robots kunnen eenvoudig domotica en administratieve systemen aan elkaar koppelen. Wat als een patiënt daadwerkelijk uit bed valt? Of meer dan frequent het toilet moet bezoeken? Slimme camera’s kunnen deze signalen oppakken en onze software robots kunnen de cliënt dossiers bijwerken. De behandelend arts kan hierdoor sneller en eenvoudiger een diagnose stellen of aanpassen.

Digitalisering in de logistieke sector

Toch blijven groeien ondanks personele tekorten

De vraag naar diensten van de logistieke sector zal de komende jaren niet afnemen. Alhoewel de omzetgroei enigszins is afgenomen in 2019 naar zo’n 4% is deze nog fors te noemen. In een arbeidsintensieve industrie als uw sector zijn personele kosten een belangrijke kostenpost. Los van de toegenomen personele kosten, zijn arbeidskrachten een schaars goed. Zo’n 35% van de ondernemers in uw sector geeft aan dat het tekort aan arbeidskrachten een belemmering vormt voor de omzetgroei.

Bestaande knelpunten oplossen

De overkoepelende brancheorganisaties Evofenedex, Logistiek & Transport Nederland en Beursvaartadres hebben eind 2019 het rapport ‘Data en Digitalisering 2019’ uitgebracht. Dit rapport geeft inzicht in de digitalisering in de transport- en logistieke sector. 652 ondervraagden vertellen over de rol van digitalisering binnen hun bedrijf en hun wensen voor de toekomst.

Uit de wensen voor de toekomst zijn een aantal doelstellingen gevormd. Deze doelen zijn onder te verdelen in een aantal thema’s. Thema’s als integratie, knelpunten bij digitalisering en kwaliteit van data zijn nauw verweven met oplossingen die RPA biedt. Ook het inzichtelijk maken en het optimaliseren van bedrijfsprocessen wordt ondersteund door RPA.

Overbodige migraties naar nieuwe applicaties

Dienstverleners in uw sector zien het migreren naar een nieuwe applicatie als tijdrovend en duur. Tevens is het koppelen van de nieuwe applicatie aan de bestaande systemen een uitdaging.

RPA neemt deze bezwaren weg. Door de inzet van RPA kunnen snel en risicoloos bestaande applicaties aan elkaar gekoppeld worden. De implementatie van RPA vergt geen langdurige en kostbare migratie van bestaande naar nieuwe oplossingen. Of integratie van architecturen die zeer eveneens kostbaar en tijdrovend kan zijn.

Snelle en houdbare resultaten

RPA ondersteunt bij het verwijderen van nog meer knelpunten:

  • Door RPA te combineren met bestaande applicaties krijgt u gemakkelijker inzicht in uw kosten.
  • RPA biedt standaard functionaliteit om email, PDF-documenten en gescande documenten te verwerken. RPA is met andere woorden een grote stap richting het papierloos werken.
  • De robot neemt controles en repetitieve handelingen over waardoor u en uw medewerkers tijd vrij hebben voor andere taken.

Verder praten? Maak een afspraak

Of u nu een verlader, vervoerder, expediteur of een logistieke dienstverlener bent, RPA biedt oplossingen voor tal van problemen gerelateerd aan digitalisering. Wilt u eens meer horen over wat er voor uw bedrijf mogelijk is? Laat dan een afspraak maken. Met plezier lichten we toe hoe wij u kunnen helpen.