Project

Sneller en betrouwbaarder simkaarten bestellen

Aanleiding

Bij een grote Nederlandse Telecom provider komen ruim 7000 bestellingen binnen van sim kaarten. Deze bestellingen moeten in verschillende systemen verwerkt waaronder Salesforce (CRM) en SAP (ERP). De uitvoering van het proces kost behoorlijk wat tijd en is foutgevoelig. Het team dat voor de uitvoering verantwoordelijk is, heeft te maken met een groot personeelstekort en hoge werkdruk.

Oplossing

Nu worden alle bestellingen geautomatiseerd gelezen in Salesforce. De bestelling wordt verrijkt met informatie over onder anderen artikelcodes en vervolgens in SAP geregistreerd. Als de bestelling is verwerkt, wordt deze bevestigd naar de klant door middel van een e-mail.

So what?

Sinds de introductie van de Intelligent Automation is de werklast aanzienlijk afgenomen en het aantal fouten geminimaliseerd.

Verbeterde bereikbaarheid én betere verbondenheid

Aanleiding

Dagelijks bellen tientallen leerlingen en studenten de ziekmeldlijn om zich ziek te melden. Door de grote hoeveelheid binnenkomende telefoontjes, de piekmomenten waarop de telefoontjes worden beantwoord en de beperkte bemensing van de ziekmeldlijn werd ruim 10% van de inkomende telefoontjes niet beantwoord.

Oplossing

De beller doet nu via een Interactive Voice Response (IVR) systeem de melding van ziekte of andere afwezigheid. Deze meldingen worden vervolgens via de Intelligent Automation geregistreerd in het registratiesysteem. Tevens wordt een bericht verstuurd naar leerlingen of ouders/verzorgers.

So what?

Deze laatste stap was in het verleden onmogelijk en zorgt nu voor meer betrokkenheid vanuit de aangeschreven partijen. Tevens worden 100% van alle binnenkomende telefoontjes geregistreerd.

Minder werkdruk bij de medewerkers van de logistieke afdeling

Aanleiding

Per week versturen de transporteurs, die ingehuurd worden door een internationaal metaal recyclingbedrijf, tientallen facturen die handmatig gecontroleerd en verwerkt moeten worden. Per jaar wordt door de medewerkers op alle locaties van het bedrijf zo’n 3000 uur besteedt aan deze activiteit. Door gebrek aan tijd en mankracht worden andere activiteiten niet of nauwelijks uitgevoerd.

Oplossing

Het werk dat handmatig gedaan moest worden is door de automatisering van Yellow Atom geminimaliseerd. De e-mails van de transporteurs en de facturen, die complex van aard zijn, worden automatisch verwerkt d.m.v. kunstmatige intelligentie. Controles worden uitgevoerd en tenslotte worden de facturen ter goedkeuring aangeboden aan het management. Hiermee zijn 3 van de 4 handmatige stappen geautomatiseerd. Tevens worden opvallende zaken die naar boven komen tijdens de controles, zoals datakwaliteit problemen, gedeeld met de gebruikers.

So what?

Het aantal uren dat besteed werd aan de controle en goedkeuring van transportfacturen is gereduceerd tot minder 20% van wat het was. Daarnaast worden minder fouten gemaakt met controles en verbetert de datakwaliteit stapje voor stapje.